https://komornikmn.pl/ - Komornik sądowy warszawa ochota

Marcin Niemirski Komornik Sądowy

Opis

Biuro wykonuje zadania zgodnie z ogólnymi zasadami działania komorników w Polsce, skupiając się na realizacji postępowań egzekucyjnych. Jego działania obejmują przede wszystkim egzekucję zobowiązań finansowych i niefinansowych na podstawie tytułów wykonawczych, co może wiązać się z zajęciem majątku dłużnika, zarządzaniem nim oraz organizacją jego sprzedaży.

Celem tych działań jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Komornik sądowy na Ochocie w Warszawie prowadzi również czynności zabezpieczające majątek dłużnika w okresie przed egzekucją, dokonuje jego inwentaryzacji oraz zarządza procesem licytacji. Komunikacja z zainteresowanymi stronami, w tym informowanie ich o postępowaniach i decyzjach, jest również istotnym elementem obowiązków komornika.

Dodaj komentarz

Brak komentarzy! Bądź pierwszy/a!


Również W Pobliżu: